mailto:Morava.Slezsko@atlas.cz

Září 2001 - 1. ročník - číslo 4

Lidé nezávidí peníze, ale schopnost toho druhého. (Alena Mazochová)

 

V Y B E R T E       S I   R U B R I K U  

Několik vět na úvod, Radio Interhit, Spolek Morava a Slezsko, Fakta, Politické souvislosti,

Kultura , Soutěž pro děti, Technika, Názory,

Čtenáři nám píší ,Recepty nejen od babičky

NĚKOLIK VĚT NA ÚVOD

 

    

     Milí čtenáři,

     po prázdninách a dovolených, jak doufáme příjemně strávených, se za Vámi znovu vracíme.

     V době, kdy většina Vás odpočívala a čerpala nové síly do pracovního procesu nebo nového školního roku, došlo v činnosti spolku Morava a Slezsko k dalším událostem.

     Tak především došlo k úpravě našeho časopisu, proběhla tisková konference dne 5. 9. 2001, byly dokončeny přípravy na zahájení pěvecké soutěže "Zlatý kos" a proběhla řada jednání potřebných pro činnost našeho spolku. O všech aktivitách přípravného výboru se přečtete uvnitř našeho čísla.

     Můžeme konstatovat, že i přes krátkost působení našeho časopisu máme již řadu kontaktů z celého území České republiky. Na všechny chceme reagovat.

     Byla navázána spolupráce s rádiem INTERHIT, které bude naším partnerem při pořádání pěvecké soutěže "Zlatý kos".

     Sami vidíte, že činnost spolku je dynamická a proto budeme velice rádi, když i Vy přispějete svými příspěvky, případně se zapojíte do naší práce, ať už v jakékoliv podobě.

Karel Růžička

(JUDr. Karel Růžička je právník, spoluzakladatelem spolku Morava a Slezsko, členem redakčního kolektivu. Je velkým obhájcem práva a spravedlnosti. Proto jako správný Moravan se nesmířil s útlakem, kterého se dopouští pražští šovinisté na Moravanech a Slezanech. – red.)

 

Čtěte náš nezávislý časopis

http://sweb.cz/moravaaslezsko/

     Hudební rádio Interhit vzniklo 1. 11. 2000 jako společný projekt portálu Atlas a Romana Prchala - diskžokeje, vítěze národní přehlídky diskžokejů Prostějov ´87, který hraje muziku už 22 let. Společným cílem bylo vytvořit na internetu relaxační rádio ve stylu satelitních MTV nebo VIVA, kde se bude hrát 24 hodin denně hudba prokládaná pouze reklamou a krátkým hudebním zpravodajstvím.

     Dnes již nedílnou součástí rádia jsou s velkým ohlasem hitparády, které rádio Interhit připravuje každý týden hned čtyři - České hity, Dance, Rock a Oldies a jednou za měsíc na přání posluchačů ze Slovenska také SK top 10. Každou píseň v hitparádě si můžete kdykoli poslechnout na www.radiointerhit.cz v sekci hitparády a dát do hitparády své hlasy.

     Technologie vysílání byla poskytnuta ve spolupráci a firmou Microsoft na Windows, takže nemusíte stahovat žádný player. Pro poslech pouze klikněte a posloucháte, protože se vám otevře Windows Media Player (je součástí Windows) a během několika sekund začne z počítače hrát hudba. Rádio Interhit vysílá ve třech kvalitách 10k, 20k a 32k. Proto si na své přijdou všichni. Vysílání jde z Prahy a to prakticky do celého světa. Rádio Interhit má
také příznivce v Anglii, USA a Kanadě.

Táňa Prchalová

Hitparády hudebního rádia Interhit

pro týden od 27.8. - 2.9. 2001

www.radiointerhit.cz

www.radiointerhit.cz

 

ČESKÉ HITY

 1

Petr Kotvald

Mumuland

 2

Holki

Když mě líbáš

 3

Čechomor a L. Dusilová

Proměny

 4

Děda Mládek Ilegal Band

Jožin z bažin

 5

Rebelové & Zuzana Norisová

Sugartown, s, s, s

 6

Petr Muk

Neusínej (dance remix)

 7

Chaoz

Svišti na golfovým hřišti

 8

Chinaski

Drobná paralela

 9

Pavel Vítek

Napovídám hvězdám

 10

Dana a Dan

Nádherná

 

NOVINKY

N1

Pancho

Plout za tebou

N2

Helena Vondráčková

Někde jinde (Někdy jindy)

N3

Ilona Czáková

Natalie

 

DANCE

 1

Shagy

Angels

 2

Gigi D´Agostino & DJ Albertino

Super (1, 2, 3, 4)

 3

Vanessa Mae

Destiny

 4

Jennifer Lopez

Ain´t It Funny

 5

Scooter

Poosse

 6

666

Activate Your Energy

 7

Dante Thomas

Miss California

 8

Right Said Fred

Mojive

 9

The Love Commitee

You Can´t Stop Us (Love Parade 2001)

 10

Passion Fruit

Bongo Man

 

NOVINKY

N1

Bellini

Brazil

N2

Gigi D´Agostino

L´Apprendista stregone

N3

Constanzo

L´Italiano

 

ROCK

 1

U2

Elevation (Tomb Raider Mix)

 2

Linkin Park

Crawling

 3

Apocalyptica feat. Sandra Nasic

Path (vol. 2)

 4

R. E. M.

Imitation Of Love

 5

Bon Jovi

One Wild Night

 6

Robbie Williams

We Are The Champions

 7

Aerosmith

Just Push Play

 8

AC/DC

Can´t Stop Rock´N´Roll

 9

Manic Street Preachers

Found That Soul

 10

Blackmore Nights

The Times They Are A Changin

 

NOVINKY

N1

The Offsping

Come Out Swinging

N2

Limp Bizkit

My Way

N3

Kid Rock

American Bad Ass

 

OLDIES

 1

Opus

Life Is Live

 2

Kaoma

Lambada

 3

Haddaway

What Is Love

 4

Europe

The Final Countdown

 5

Dr.Alban

It´s My Life

 6

Belini

Samba De Janeiro

 7

O. N. John & John Travolta

Grease

 8

Los Del´Mar

Macarena

 9

Camouflage

Great Commandment

 10

Modern Talking

Cherry, Cherry Lady

 

 

 

NOVINKY

N1

Worlds Apart

Everlasting love

N2

Fun Factory

Celebration

N3

Whigfield

Think Of You

 

PODNIKATELÉ, ŽIVNOSTNÍCI,

máte zájem o uveřejnění Vaší reklamy, nebo inzerátu?

NAPIŠTE NÁM!

e-mail: morava.slezsko@atlas.cz

 

 

SPOLEK MORAVA A SLEZSKO

     Vážení čtenáři,

     dovolujeme si Vás informovat, že Stanovy našeho spolku, přihláška a informační oslovení zájemců, byly uveřejněny na internetu v časopise Morava a Slezsko čís. 3.

     Těm občanům, kteří budou mít zájem, rádi potřebné materiály pošleme.

     Těšíme se na Vás.

Výbor spolku

Vážení čtenáři,

uvítáme další spolupracovníky, kteří mají zájem psát

články, zpravodajství, reportáže i literární dílka.

Budeme rádi, když nám napíší i mladí, začínající talenti.

Uvítáme vaše

KRITIKY A NÁVRHY

NA ZLEPŠENÍ

NAŠEHO ZPRAVODAJE!!!

Napište nám!

Adresa redakce pro písemný styk je uvedena v záhlaví.

e-mail: morava.slezsko@atlas.cz

 

 

FAKTA

Jak dál s pražskou nadvládou

     V současnosti mohou být s celkovou situací v našem státě zčásti spokojeni jen Pražané, v menší míře mimopražští Češi, ale už sotva lidé na Moravě a ve Slezsku. Nestěžují si osoby dementní a ti, kteří dnešní krizi vědomě vytvořili a také z ní dokonale těží.

     Příčin dnešního truchlivého stavu je několik a všechny pocházejí z naší macechy Prahy. Jsou to beztrestně rozkradené stamiliardy v peněžním sektoru, malá aktivita naší policie při potírání obrovské kriminality, shovívavost soudů vůči zločincům, nebývalá korupce řadící nás podle zahraničního hodnocení v žebříčku od nejspořádanějších států na "čestné" 47. místo ve světě a na jedno z nejhorších míst v Evropě.

     Ke cti neslouží České republice ani servilita našich pražských autorit vůči "obrannému" společenství NATO a EU. Horlivost, s jakou se Praha připojila před dvěma lety k EU v jejích diplomatických sankcích proti Rakousku je jedním z mnoha důkazů stále přežívajícího čecháčkovství. Do této kategorie náleží rovněž souhlas české vlády s bombardováním Jugoslávie. Takto se postavit k srbskému národu jako odvěků nejvěrnějšímu slovanskému příteli je už vrcholem české podlosti.

     Nelze se též nezmínit o úloze našich zglajšaltovaných sdělovacích médií, která až na malé výjimky připomínají léta protektorátní a komunistickou éru. Generální línie vytyčená naší oligarchií z nich vytváří dokonalý nástroj k všestranné desinformaci naší veřejnosti.

     Mimořádně se činí v potlačování moravské a slezské geografické a národnostní identity, jak ukázal např. nižší počet osob hlásících se k moravské a slezské národnosti při nedávném sčítání lidu, než tomu bylo před deseti lety.

     Mimořádnou pozornost si zaslouží úsilí českých šovinistů dospět ke "konečnému řešení moravské otázky". Přestože celý kulturní svět uznává existenci Moravy a Slezska a tedy tím i jejich historické hranice, teprve komunistický režim a jeho snaživý polistopadový nástupce se postaraly o jejich cynickou likvidaci. Za záminku posloužil požadavek EU o vytvoření správních celků v rozmezí 1 - 2 milionů obyvatel. Nesměli by to být ovšem vychytralí Čecháčci, aby jej neobešli a nezneužili. Ustavili územíčka podle přání starostů a partajních sekretariátů v některých okresních městech, jež však většinou nesplňují stanovenou normu velikosti. Kromě toho vyvolávají odpor mnoha obcí a okresů, protože tento akt byl učiněn pražskými byrokraty, tzn. nedemokraticky.

     Také moravsko-česká hranice padla za obět možnému plánu na vytvoření někdy v budoucnosti Velké Čechy. Přitom otevřený dopis podepsaný uznávanými autoritami z uměleckého, vědeckého a kulturního života odsuzující barbarskou likvidaci obou historických zemí a adresovaný sdělovacím prostředkům, parlamentu a vládě zůstal zcela ignorován. Další to důkaz o totalitních sklonech v ČR.

     Neschopnost české reprezentace vnitřně spravovat náš stát se projevuje rovněž tím, že půl roku po etablování 13 pražských pašalíků nejsou známy jejich pravomoci, byť např. v sousedním Německu nebo Rakousku jde o zcela bezproblémovou záležitost.

     Tato situace navozuje otázku, jak dlouho je tento tíživý stav pro Moravany a Slezany snesitelný. Něco podobného Evropa, k níž se Praha tak hrdě hlásí, nezná.

Kamil Boháč

 

 

Velká Morava – český stát

     Každý občan Moravy, Slezska, Slovenska, Čech, dokonce i mnoha zemí ve světě ví, že - Velkomoravská říše byla prvním státem na území Moravy, Slovenska, dokonce i malé části Rakouska. Její sídlo bylo na Moravě. V roce 863 přišli na Moravu sv. Cyril a Metoděj, kteří přinesli písmo a víru. Stali se patrony Moravy.

     Každým rokem na jejich svátek se koná na Velehradě velká náboženská slavnost, za přítomnosti nejvyšších cirkevních představitelů jak z Moravy a Slezska, tak také ze Slovenska, Čech i hostů ze zahraničí. Dokonce sám Papež poctil tyto náboženské oslavy na Velehradě - v den svátku patronů Moravy, sv. Cyrila a Metoděje - návštěvou naší republiky. Jeho prvním zastavením u nás, byl právě Velehrad, aby vzdal hold těmto významným věrozvěstům. To jsou fakta.

     Proto se člověk diví té nehorázné drzosti, když v krátkém televizním záznamu, v den oslav výročí těchto velkých postav moravských dějin, řekne komentátor pražské TV, že příchod sv. Cyrila a Metoděje byl základem "Českého státu"!!!

     Nebylo by na škodu, kdyby tento pražský reportér načerpal a rozšířil své vědomosti v Moravské zemské knihovně v Brně, kde mu ochotně pracovníci knihovny podají ta nejzákladnější historická fakta. Pak si už nikdy nedovolí bezostyšně, bez morálních zábran, "překopávat dějiny" Moravy.

Lubomír Veteška

 

POLITICKÉ SOUVISLOSTI

 

Samospráva na Moravě i ve Slezsku a práva občanů obou zemí

 

IV. ČÁST

 

(dokončení)

V Čechách není ani Morava ani Slezsko

     Často slyšíme v televizi a rádiu a vidíme v denním tisku, že se zaměňují pojmy Čechy a Česká republika. Tuto záměnu pojmů je nutno i nadále považovat za nepřípustnou a urážlivou pro 4 miliony obyvatel Moravy a Slezska a pro 40% obyvatel České republiky.

     Jde o zřejmé porušení lidských práv občanů z Moravy i Slezska, o jejich diskriminaci (třebaže jen slovně vyjádřenou) a porušení Ústavy ČR. Tuto skutečnost je třeba novinářům i politikům neustále připomínat. V Čechách nejsou ani Valašské Meziříčí ani Znojmo ani Krnov ani Moravská Třebová ani Slezská Ostrava ani Uherský Brod ani Charvatská Nová Ves či Dačice. To by měli vědět redaktoři a novináři v novinách, časopisech, televizi, v rozhlase, tedy i autoři pořadů v Radiožurnálu a ve Svobodné Evropě. Evropa nemůže být stoprocentně svobodná, nebude-li respektováno právo občanů na Moravě a ve Slezsku na jejich plnou identitu.

     Neméně významným faktorem je povinnost připomínat naší mladé generaci, že Morava a Slezsko není historickým přežitkem, že tyto země mají své dějiny, svá specifika, svou krajinu, svá nářečí, zvyky a folklór, své kroniky a kronikáře i své spisovatele, poety, malíře a hudebníky. Francie má své Alsasko, svou Normandii a Burgundsko, v Německu si asi nedovedou představit život bez Bavorska, Meklenburska a Dolního Saska, také Itálie bez Piemontu, Lombardie i Sardinie by nebyla tím, čím je. A když se díváme na rakouské zprávy, nepůsobí na nás jako hojivý balzám informace o tom, že se zvyky v Tyrolsku významně liší od obyčejů v Korutanech či v Dolním Rakousku, třebaže nám jsou některé názory Rakušanů cizí?

     Pro tentokrát končíme tím, čím jsme začali:

nikdy se nikomu nepodaří vymazat historické země

Moravu a Slezsko z naší paměti!

Ladislav Pavlovský

Je vůbec pražský centralismus porazitelný nenásilnými prostředky?

 

     V žádném historickém prameni není zaznamenáno, že by byl z hlavního města rakousko-uherského mocnářství Vídně dirigován jakýkoliv, tedy i ekonomický rozvoj jeho zemí. Dokazuje to též fakt, že po vzniku ČSR byly historické země na vysoké hospodářské úrovni, tzn. rovněž Morava a Slezsko. Jak se však vyvíjela situace po komunistickém puči v únoru 1948, který byl pro většinu Pražanů pravým požehnáním, docházelo k zásahům i do ekonomické struktury státu. Nebylo to však vždy v zájmu obou našich zemí, jak naznačují některé statistické údaje. To však nebylo nic proti dění po "sametovém" podvodu.

     Přesto, že jsou mediální informace v určitých oblastech skoupé, některé skutečnosti vyvolávají oprávněná podezření. Tak např. je jen jednou větou zmínka, že při cestách našich nejvyšších představitelů do zahraničí jsou přítomni rovněž zástupci našich podnikatelských kruhů. Nikdy ale není oznámen počet a jména účastníků. Určitě to není proto, že by tam měli reprezentanti moravských a slezských podniků přiměřené zastoupení. Kromě toho existuje státní společnost Czechinvest zabývající se získáváním lukrativních zahraničních investorů. O nezaujatosti jejich počínání lze úspěšně pochybovat s ohledem na to, že sídlí v naší metropoli nad Vltavou.

     Do kontextu shora uvedených řádků zapadají také seznamy našich největších podniků a nejúspěšnějších a tedy i nejbohatších podnikatelů. Vyplývá z nich, že zastoupení Moravy a Slezska je až žalostně mizivé.

     Byl snesen již dostatek důkazů, ač zdaleka ne úplný, že současný režim územní správu jen předstírá, aby oklamal nejen vlastní občany, ale i vrcholné orgány EU. Ilustrují to zdánlivé maličkosti: při poslední výstavě psů v Brně tam chtěli ochránci zvířat uspořádat sbírku ve prospěch psího útulku. Na magistrátě byli odkázáni na úřad nově vytvořeného kraje, kde se však dověděli, že k tomu musí udělit souhlas ministerstvo financí. Dále jsme se ze sdělovacích médií dověděli, že ministerstvo školství a ne škola, obec nebo kraj smí pronajímat tělocvičnu. Co by přece potom dělala početná stáda pražských ministerských úředníků, že?

     Takže na další chod samosprávy krajů včetně Jihomoravského musíme hledět ve světle zmíněných případů s největšími obavami. Pohádkově placení pražští kapři si přece dobrovolně rybník nevypustí.

Kamil Boháč

O veřejných financích

     Současný propad ve veřejných financích je přímo úměrný mizivému úsilí všech polistopadových vlád České republiky o racionalizaci státní a veřejné správy, o skutečné efektivní hospodaření s lidskými, materiálními i finančními zdroji ve veřejném sektoru. Jsem pevně přesvědčen o tom, že se v této oblasti měla po listopadu uskutečnit série účinných operačních zásahů, současný stav je však více než žalostný. Krátkozraká vítězství politické moci nad zdravým rozumem přispěla nejenom k ustavičnému oddalování řešení, nýbrž i k synergickému bujení neřádu a korupce v celé České republice.

     Nevím, proč se už dávno komplexně neanalyzovaly poměry ve státní i veřejné správě - se zřetelem k stimulům státní služby, pragmatice postupů v úřadech, míře účinnosti samosprávy na různých úrovních i k regionální identitě občanů: Naprosto nechápu, proč existovaly územní odbory ministerstev bez jasně vymezených pravomocí, proč se některá ministerstva nezrušila (místní rozvoj, bez portfeje) či nesloučila (životní prostředí a zemědělství, školství a kultury, průmyslu a dopravy), proč se na úřadech i v různých státních a polostátních institucích už dávno neprovedly selektivní, redukční a “antiduplicitní” řezy podle spádovosti území, potřeb, znalostí, odborné a organizační kvalifikace i obyčejného lidského zájmu? Takzvaná decentralizace podle schémat VÚSC skončila fiaskem a důvody jsou nasnadě. Vítězství stranických sekretariátů nad občany je neklamným příznakem stavu, kdy rozvoj infrastruktury probíhá i nadále podle centrálních dispozic, kdy administrativní složka decentralizace zcela potlačila úlohu politické, finanční, daňové, ekonomické a dokonce i tržní samosprávy. Jaksi se zapomnělo na staré známé pravdy o účinnosti opatření, rovnosti a identitě občanů v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a o nezbytnosti vytvořit zdravé klima pro zachování politické i hospodářské stability.

Ladislav Pavlovský

(Článek byl napsán pro MF Dnes,ale dosud nebyl publikován - red.)

 

ČTĚTE NÁŠ NEZÁVISLÝ ČASOPIS

http://sweb.cz/moravaaslezsko/

NAPIŠTE NÁM

e-mail: morava.slezsko@atlas.cz

 
 

KULTURA

GALERIE OSOBNOSTÍ

 

Hubert Jungmann

    

MALÍŘ – ILUSTRÁTOR – FILOSOF

     "Počátky jeho malířské tvorby jsou spjaty s jeho rodným městem. Vysnil si město plné světla, s hladkými uličkami a nehmotnými domy. Město, které vylidněno stojí ve zvláštním oparu. Maluje prostor, jenž nikde nezačíná a také nikde nekončí, domy se prolínají s oblohou a naopak. Této vlastní malířské filosofie se drží i v současné etapě, v níž se přes dostavníky a tramvaje dostal k závodním autům, k čistému světu techniky, zaplňujícímu celý prostor."

     Takto charakterisuje malíře Huberta Jungmanna teoretik Ludvík Štěpán.

     "Když jsem, vážení přátelé, stoupala po krásných, dřevěných schodech k atelieru pana Huverta Jungmanna, měla jsem pocit, že se mnou kráčí stín Kainarův a brouká mi do ucha tu svou známou písničku – já bych si rád najal dům, v němž bych si žil jen svým snům, dům celý stmělý, slepá okna v průčelí… Jenže ta okna nebyla slepá, ale prosvítalo jimi dopolední slunce, temné trámoví vonělo po borovicích a celý ten dům jakoby dýchal láskou a porozuměním spřízněných duší. A kolem dokola jsem viděla obrazy, vytvořené během let rukou malíře, který se vydal na uměleckou dráhu z čisté potřeby srdce, z potřeby vypovídat o světě kolem nás."

     Tolik o Hubertu Jungmannovi textařka, scénaristka a libretistka Růžena Sypěnová.

     Záměrně jsem citoval výňatky z výpovědí fundovaných pisatelů a literárních tvůrců, výpovědi mých kolegů a přátel. Dovedli nahlédnout do tvůrčí, něžné duše Huberta Jungmanna, s velkým citem pro krásu, která z jeho tvorby vyzařuje. Dovedli vypovědět všem lidem, že u nás máme umělce, který si právem zaslouží obdiv a uznání.

     Hubert Jungmann dokázal, že jeho nitro vyzařuje velkou, nezlomnou sílu. Ta mu pomohla jak v jeho tvůrčím, uměleckém vyjadřování, tak i v mnoha jeho životních útrapách, kterými musel, jako mnohý "nepohodlný", v minulosti projít. S velkou trpělivostí a odhodláním se mu podařilo zdolat všechny životní nástrahy a překážky.

     Jeho obrazy byly vystavovány jak u nás, tak i v zahraničí. Samostatně vystavoval v mnoha galeriích a kulturních zařízení na různých místech republiky (Brno, Kroměříž, Opava, Sněžné, Letovice aj.). Absolvoval i několik společných výstav.

     Nesmím zapomenout ani na jeho plastiky, nástěnné malby, reliéfy, tapiserie, pamětní desky a další umělecká díla. Hubert Jungmann si zaslouží uznání i v oblasti restaurování.

     Mnoho Hubertových obrazů je umístěno v soukromých sbírkách v zahraničí (Lucembursko, Kanada, Rakousko, Německo, Belgie, Norsko a jiných státech).

     Na vyjmenování všech uměleckých aktivit a úspěchů Huberta Jungmanna bych potřeboval prostor mnohem větší, než mi pan šéfredaktor dal k dispozici. Ze vzpomínek a výčtu všech jeho prací by se dala napsat docela objemná knížka. (To by však musel nastoupit na mé místo zkušený literát.) Možná někdy příště…

     Co ještě napsat na závěr? Ten malý výčet umělecké činnosti výtvarníka je tou nejmenší poctou umělci, který si zaslouží velký obdiv a úctu.

     Huberte, dovol mi, abych i já se zařadil do fronty Tvých obdivovatelů a skromně jen napsal: "Zlom vaz".

Lubomír Veteška

(Hubert Jungmann, malíř a výtvarník, se narodil 1938.Žije v Brně – Žabovřeskách - red.)

 

SOUTĚŽ - SOUTĚŽ - SOUTĚŽ

Občanské sdružení

Morava a Slezsko

vyhlašuje

Soutěž pro mladé zpěváky

"ZLATÝ KOS"

I. ročník

Úvodem pár vět

     Proč soutěž pro děti a mládež? Proč soutěž právě ve zpěvu? Morava a Slezsko mají velké bohatství – po staletí uchovávaná zpěvnost a hudebnost v každém koutku těchto malých zemí. Už od kolébky slyší kolem sebe obyvatelé Slezska, Lašska, Valašska, Kopanic, Hané, Horácka a samozřejmě i Moravského Slovácka – píseň. Ta má na Moravě a ve Slezsku hluboké kořeny a velkou tradici. Važme si tohoto bohatství, velkého daru přírody – zpěvnosti, citu pro umění a pokračujme v udržování a rozšiřování našeho dědictví po předcích. Dejme prostor dětem a mládeži, podporujme jejich vztah k písni jakéhokoliv žánru. Vždyť hudba je mostem mezi lidmi, který spojuje lásku a úctu k rodnému kraji. To je to nejkrásnější, co mladý člověk může mít.

Podmínky soutěže

 

 1. soutěž je určena pro děti a mládež od 6ti do 18ti let,

 2. soutěžit mohou žáci ZŠ, ZUŠ, SOU, ISŠ, gymnasií aj.,

 3. žáci konzervatoře a posluchači vysokých uměleckých škol nemohou být do soutěže zařazeni,

 4. píseň může být vybrána z jakéhokoliv hudebního žánru - dětskou, národní, nebo lidovou nesmíme opomenout. To určí věk, talent soutěžících a jejich obliba hudebního žánru,

 5. doporučujeme, aby s výběrem písně pomohli zkušení učitelé, nebo profesionální umělci z hudební oblasti. Přednes lidové písně v kroji uvítáme na krajském kole, finále a galakoncertech,

 6. délka vystoupení nesmí přesáhnout 5 minut,

 7. soutěžící mohou zpívat bez doprovodu (a capella), doprovázet se sami - kytara, klavír apod., nebo s doprovodem - jeden až tři hudební nástroje,

 8. zpívání s nahraným hudebním základem (half - playback) - je nepřípustné,

 9. soutěžící budou posuzováni odbornou porotou - nejméně tříčlenou,

 10. soutěžící, kteří obsadí první tři místa, postoupí do vyššího kola,

 11. soutěžící jiných národností žijících v České republice, jsou v této soutěži vítáni.

Systém soutěže

 

skupina

I.

II.

III.

IV.

třída

1. – 5.

6. – 9.

a nižší ročníky

víceletých gymnásií

nad 15 let

speciální a zvláštní

školy

pro žáky všech tříd

 1. základní kolo – proběhne na ZŠ, v zájmových skupinách, sdruženích, spolcích v obci říjen – prosinec 2001

 2. okresní kolo - březen 2002

 3. krajské kolo - duben 2002 - odbornou porotu jmenuje spolek Morava a Slezsko ve spolupráci s organizátory

 4. Finale - Galakoncert vítězů – květen 2002

Odborná porota vybere ty nejlepší z nejlepších a vítězové budou odměněni cenami. Soutěžící bude doprovázet skupina zkušených profesionálních hudebníků. Záznam televize a rozhlasu.

Těšíme se na Vás, mladí přátelé, budeme Vám držet palce!

Výbor spolku Morava a Slezsko

Oslovení sponzorů

 

     Vážení přátelé,

     od 4. 5. 2001, zahájil činnost spolek MORAVA a SLEZSKO s celorepublikovou, i zahraniční působností. Ke stejnému datu byl zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VS/1-1/46-973/01-R.

     Cíle spolku obsažené ve stanovách jsou zaměřeny do základních oblastí společenského, kulturního, uměleckého a folklorního života Moravanů a Slezanů. Spolku jde především o uchování všeho krásného z tvorby obou národů, podchycení mladé generace nejen k udržení, ale rozvoji tradic.

Proto je také spolek zcela otevřeným občanským sdružením a bez ohledu na politické nebo náboženské přesvědčení se může stát jeho členem kdokoliv, kdo bude ctít zásady dané stanovami spolku.

Na stejných principech chce spolek spolupracovat se všemi subjekty státní správy, podnikatelské sféry, kulturní oblasti atd. Spolek má prvotní zájem o práci s mládeží, což se odrazilo v neprodlené organizaci pěvecké soutěže "Zlatý kos".

Protože jsme neziskovou organizací, uvítáme každou pomoc při pořádání různých akcí zatím na Moravě a ve Slezsku, avšak později i mimo republiku. Na základě oboustranné spolupráce poskytneme možnost umístění reklamy nejen na těchto akcích, ale i v našem časopise MORAVA a SLEZSKO a to jak v tištěné, tak internetové formě.

Věříme, že se nám při osobním jednání podaří najít společnou cestu, jak pomoci uchování a rozvoji toho nejkrásnějšího, čím naše národy disponují. Toho můžeme docílit jen vzájemnou spoluprací.

Těšíme se na osobní kontakt s Vámi.

Výbor spolku

Kontakt: JUDr. Karel Růžička, Morava a Slezsko, Tumaňanova 52, 621 00 Brno

 Telefon: 05-4124 7867, 4927 3613, 4721 0365 - Fax: 05-4124 7867 - e-mail: morava.slezsko@atlas.cz

Bankovní spojení: GE Capital Bank, Brno, č. ú. 157062875 / 0600

 

NAPIŠTE NÁM.

RÁDI UVEŘEJNÍME VAŠE PŘÍSPĚVKY, NÁZORY, KRITIKY.

e-mail: morava.slezsko@atlas.cz

 
 

TECHNIKA

 

     Vážení čtenáři,

     náš internetový časopis "Morava a Slezsko" se bude soustavně věnovat aktuálním otázkám techniky. Pokud budete mít nějaké dotazy, obraťte se na adresu vojtasvoboda@volny.cz, nebo na adresu naší redakce. Odpovědi rádi uveřejníme v naší rubrice "Technika".

Redakce

      TEMELÍN

     Ekologie patří do TV, rozhlasu, deníků i časopisů. Je součástí programů politických stran.

     Materiál Temelin-bestseller je na adrese:

http://sweb.cz/vojtasvoboda/
(po otevření kliknout na Temelin - KLIKNI)

PŘEČTĚTE!!!
Získáte přehledné údaje o Temelíně a energetice v ČR, uvedené ve zprávách z období r. 1992 až 2001.

      Občané měli být seznámeni s cenami energií ve státech EU. Ve městech je výhodné rozvíjet ekologické a ekonomické centrální zásobování teplem. Bude pro občany nejlevnější. Pro vesnice bude vhodné topení plynem, (i plynové zásobníky), ekonomické bude spalování biomasy (dřevní odpad,..) Drahé topení elektřinou je vhodné pro majetné občany a pro obtížně dostupné objekty, např. horské chaty.

Mezinárodní porovnání cen paliv (Kč/GJ), platných v roce 1997

 

 

     V ČR je možno předpokládat, postupnou deregulaci cen na obdobné hodnoty. Spotřeba tepla pro byt 60m2 je cca 40 GJ/rok, což je 11 108kWh.

1 GJ = 277,7 kWh.

     Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravilo již v roce 1991 nápravu deformací cen energií.

     V následující tabulce jsou

Předpokládané ceny paliv a energie pro obyvatelstvo do roku 1996

Druh

paliva, energie

JEDNOTKA

1991 září

1992

1993

1996

Hnědé uhlí (prům. výhřevn. 16,5MJ/kg)

Kčs/tunu

Kč/Gj

560

34

660 - 725

40 - 44

790 - 890

48 - 54

1310 - 1425

79 - 86

Černé uhlí (prům. výhřevn. 25MJ/kg)

Kčs/tunu

Kčs/Gj

850

34

1050 - 1150

42 - 46

1250 - 1400

50 - 56

2150 - 2350

86 - 94

Elektrická energie

Kčs/MWh

845 *

1140 - 1600

1530 - 2050

3750 - 4350

= 4,35Kč/kWh

Zemní plyn

Kčs/tunu

Kčs/Gj

2460

73

2460 - 3590

72 - 107

3590 - 3840

107 - 115

4170 - 4570

124 - 136

                          * říjen 1991 Pramen: MPO

     Uvedené postupné zvyšování cen energií mohlo přinést vhodné rozložení spotřeby mezi zemní plyn, pevná a kapalná paliva a elektřinu. Nebylo realizováno. Při postupné modernizaci spotřebičů by byly preferovány přístroje s nízkou spotřebou. Dlouhodobé, řádně zdůvodněné, postupné zvyšování cen energií by bylo pro stát a tím i pro obyvatele přínosné a současně i sociálně přijatelné.

Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.

vojtasvoboda@volny.cz

NÁZORY

Nevítaná amerikanizace

úvahy prostého Moravana, občana České republiky

Motto: Stát jsme MY, lidé. Nikoliv pár mocipánů.

III.

Hudební výchova ve školách

     Od nepaměti každá máma, už od narození, zpívá dětem písničky. Nejprve ukolébavky, pak dětské písničky, mnohdy spojené i s hravým pohybem. Tak probouzí a rozvíjí v dítěti cit pro krásu.

     Ve škole už od první třídy, alespoň v mém dětství tomu tak bylo, byl malý človíček učitelem veden ke všemu krásnému, zpívání nevyjímaje. Náš školský systém patřil mezi špičkové ve světě. Za jakéhokoliv režimu.

      Byl jsem v šoku, když můj vnuk, který navštěvuje základní školu, bez výuky angličtiny, mi ukázal současnou "Hudební výchovu pro 8. ročník základní školy" (Nakladatelství SPN a. s., autoři: Alexandros Charalambidis, Zbyněk Císař, Jiří Pilka, Dalibor Matoška). Tato nezvyklá "učebnice" obsahuje víc jak polovinu amerických písní, s anglickými texty! Jest-li nějací "zodpovědní pracovníci" Ministerstva školství považují tuto učebnici za správnou pomůcku hudební výchovy školní mládeže v České republice, tak ať raději odejdou na jiná, méně významná pracoviště. Tam určitě nebude jejich myšlení a práce škodit výchově našich dětí. Jejich lehkomyslné, nezodpovědné rozhodnutí o zařazení této učebnice do školních osnov, má nepříznivý vliv na mládež, jejich národní identitu a sebevědomí.

     Je však třeba položit si otázku: Kam to všechno spěje? Kdo se bude z těchto "výchovných zvěrstev" na budoucích generacích zodpovídat? Současný režim? Ten "věrně kopíruje" minulý. Dřív se nutily děti a mládež zpívat ruské písně, dnes zase naopak americké. Kam se ztratily naše překrásné písně ze Slezska, Moravy, Slovenska i Čech?

     Kam se poděje národní hrdost národů žijících v České republice?

Lubomír Veteška

(pokračování příště)

 

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Dopis čtenáře

(dopis uveřejňujeme v plném znění, bez zásahů redakce)

((

Začátek formuláře

Od koho: "Studio DMM" <studio@dmm.cz>

Komu: "morava.slezsko@atlas.cz" morava.slezsko@atlas.cz

Datum: 12.7.2001 0:28:12

Vážení, pocházím z jižních Čech, konkrétně z Českých Budějovic. Mohl bych třeba s velkým gustem říci, že nás pražané považují za vesnici země. Jenom nějak nechápu, proč bych to měl dělat a k čemu by to vedlo. Konec konců, mohl bych lecos závidět i lépe situované Jihomoravské zemi. Sousedství s Německem by zase mohli závidět nám samotným jak pražané, tak všichni ostatní, včetně moravanů a slezanů. Jen Západočechové nikoli, ti jsou na to z tohoto ohledu ještě lépe. Možná bychom mohli založit zemi se jménem Jihočesko. Jako prezidentské sídlo země bychom zvolili nádherný zámek přestavěný původně z hradu v Českém Krumlově. Určitě jsou u nás - v Jižních Čechách - průměrný plat a životní úroveň nižší, než v Praze nebo v Brně. Ani zemědělství se tady nedaří tolik jako třeba na pláních jižní Moravy, či Polabské nížiny. Nebo že by snad ze strany jak českých, tak moravských šovinistů, kteří píší a říkají podobné věci, jaké vy na svých stránkách zveřejňujete, šlo o touhu po moci? Chcete si to všichni rozdat o moc a tím pádem i o peníze? Zastřete to pláštíkem národní identity. No jasně! Náboženské ideály byly v naší zemi dosti vykořeněny a konec konců, muslimů či pravoslavných je zde tak málo, že válku nemohou vést. A to už vůbec nemluvím o hinduistech. Možná se trochu víc chytl z filosofického hlediska buddhisnus. Ten ovšem nabádá k pravému opaku, než k vedení válek. Tak proč teda šovinismus a podobné plátky jako ten, kterému nyní píšu tento dopis. Je mi úplně jedno, jestli jsem jihočech nebo slezan. A nemyslím si, že by to bylo proto, že bych byl stupidní bytostí. Pokud vím, jméno republiky mělo v době rozhodování o něm celkem logický smysl vzniku:

V době kdy si nás VŠECHNY plete většina američanů s Čečnou či Slovinskem, je dobré alespoň co nejméně měnit jméno země, třeba se nás časem v zahraničí naučí správně geograficky zařazovat. Ono, milí moji, se tam o nás dříve příliš nemluvilo, protože jsme se nemohli příliš kamarádit. Pak se nemůžeme divit, že na vysokých školách třeba i v Mexiku se dozvěděli víc o Filipínách nebo Lucembursku, než o nás. Je skvělé, když například naši sportovci, či umělci dosáhnou velkého úspěchu a naše země se tak alespoň trochu vytáhne. A další a další ji už příště správně ukážou na mapě. A věřte mi, na té mapě nebude napsáno: Morava, Slezsko, Čechy. Na té mapě bude napsáno: Brno, Ostrava, Praha, České Budějovice.

Vystudoval jsem jakousi vysokou školu - jedno jakou, hodně moc čtu, živím se počítačovou grafikou a tvorbou designu multimediálních a www aplikací, píšu básně. Nikdy mě nenapadlo napadnout jediného moravana, nebo čecha jen proto, že by byl odjinud než z Budějovic, bral třeba víc peněz, byl geograficky, či v přístupu k politickým postům lépe situován.
Víte, upřímně se mi zdá, že co jsem na vašich stránkách četl, má pouze dva možné podtextové bodíky: buďto absolutní netoleranci, nebo absolutní touhu po moci.
A dej BŮH "a to nejsem
věřící", aby lidé jako vy nikdy k moci nepřišli a jsou-li dnes ve vládě češi či moravané, či slezané podobného smýšlení, měli bychom je odsud s dovolením – společnými česko-moravsko-slezskými silami asi nějak vypráskat.
Myslím, že evropská myšlenka není vůbec špatná. Samozřejmě, může se zvrtnout jako všechno, ale snažit se o porozumění s ostatními zeměmi a zároveň sami na sebe navzájem štěkat jako psi, to mi připadá hodně absurdní. A věřte mi, pánové a dámy. Vznikne-li podobná stránka jako ta vaše, vedená za práva čechů versus moravané a slezané, odepíšu jejím tvůrcům a přispěvatelům to samé.

Teď mě napadá, sedím u počítače v nádherné vsi jménem Boršov nad Vltavou, tato obec má cirka 1.000 občanů, kdybychom založili samostatný stát, asi bych měl velkou šanci stát se prezidentem a konečně ... bych služebně létal do Amsterodamu, kde bych kromě jiného mohl třeba i beztrestně kouřit marihuanu a nebo bych uzavřel smlouvu s Jávou, tam je prý také krásně. Konečně bych byl trochu za vodou. Stačilo by mým ovečkám - boršovanům – trochu zvýšit daně.

Lidičky, prosím, neblbněte! Většina ostatních totiž chce prostě jen normálně žít ve svobodě a beze strachu, že z fronty nosí parte pošťák bez kravaty.

Krásný den Vám přeje   

Ing. Petr Pojar
studio@dmm.cz
PS: Doufám, že si troufnete na svých stránkách tento dopis zveřejnit.
Omlouvám se za případné překlepy a chyby, ale psal jsem jej rychle a bez korektur.

Odpověď redakce

V Brně dne 01. 08. 2001

Věc: odpověď na dopis z. d. 12. 7. 2001

 

     Vážený pane Pojare,

      v souladu s našimi stanovami ctíme názor každého občana. Samozřejmě, že zveřejníme Váš dopis v plném znění, bez sebemenších úprav v našem časopise a to v zářijovém vydání, včetně tohoto našeho stanoviska.

     Předem upozorňujeme na skutečnost, že nemáme žádný zájem o cenzuru. Proto se odvoláváme na stanovisko uveřejněné v tiráži každého vydaného čísla našeho časopisu, že názory čtenářů a dopisovatelů nemusí být shodné s názory redakce.

     Proto čekáme na reakce čtenářů, protože ty nás zajímají nejvíce. Navíc - jsou pro nás velice cenné.

     Děkujeme Vám za příspěvek.

     Jsme však nuceni konstatovat, že z Vaší strany došlo k úzkému zaměření na jednu větu a pravděpodobně nepochopení podstaty článku, který jste nespecifikoval. Dovolíme si tvrdit, že Vaše odmítavost se týká i našeho spolku a časopisu.

     Seznamte se, prosím, se stanovami schválenými a registrovanými MV ČR, které jsme uveřejnili v červnovém čísle 03. Budete mile překvapen, neboť ze Stanov vyplývá, že i Vy máte možnost stát se členem spolku, o spolupráci a příspěvcích ani nehovoříme. Proto Vám tuto možnost nabízíme, neboť otevřený dialog a mnohostranná výměna názorů je pro naši práci přínosem.

     S přátelským pozdravem

kolektiv redaktorů

 

RECEPTY NEJEN OD BABIČKY

Studentské mlsání

2 tabulky čokolády na vaření

20 dkg másla

30 dkg směsi - z ořechů, mandlí, sušených švestek a kandovaného ovoce

 

Čokoládu nahřejeme ve vodní lázni, utřeme s máslem, přidáme drobně pokrájenou směs a promícháme. Touto hmotou naplníme papírové košíčky a necháme zaschnout a ztuhnout.

Dobrou chuť Vám přeje

Hanka

 

 

 

 

Vydává občanské sdružení Morava a Slezsko. IČO: 26532522. Časopis registrován MKČR E 12143. Adresa redakce: Morava a Slezsko, Tumaňanova 52, 621 00 Brno.
Šéfredaktor: Ladislav Pavlovský. Technický redaktor: Jiří Vaškovič.
Názory uváděné v příspěvcích se nemusí vždy shodovat s názory redakce.
Toto číslo vyšlo 22. června 2001.
Články zasílejte na výše uvedenou adresu redakce.
e-mail: morava.slezsko@atlas.cz
http://sweb.cz/moravaaslezsko/